Hôn em nồng nàng (Kiss me honey honey kiss me) - Kiều Nga chords

Key: D Singer/Band: Kiều Nga


ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
1. [A] Mình đang cùng nhau đùa vui bằng [E7] trái tim mình
Vẫn biết tình đó nhiều kiếp còn [A] mãi chân thành
Nên em giờ như là chim đùa [E7] giỡn trên cành
Đừng để phí tuổi [A] xanh
ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
1. [A] Đừng bao giờ quên thời gian này [E7] sẽ không còn
Suối nước nào cũng làm đá và [A] núi hao mòn
Nên yêu vòng tay mình đang ghì [E7] siết tim mình
Đừng để phí tuổi [A] xanh
ĐK: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
3. [Am] You kiss so well my lips be-[E7] gin to burn
And I can tell I've got a [A] lot to learn
So hold me close and darling [E7] show me how
Closer, closer, [A] now
ĐK : [D] Này người yêu hãy cố nén những [A] nồng nàn
Chuyện tình cũng có đến lúc [D] rộn ràng
Tình dường cho nhau đôi môi [G] nóng yêu đời
Và mãi thế [A] nghe anh, tuyệt [D] vời
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, uhm huh don't [D] stop
Don't care even if I [G] blow my top but honey honey … Don’t stop
--------------------
Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
1. [A] I'd like to play a little [E7] game with you
A little game especially [A] made for two
If you come close then I will [E7] show you how
Closer, closer, [A] now
Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
2. [A] We've never played this little [E7] game before
If you relax then you'll en-[A] joy it more
Just settle down and let me [E7] teach you how
Closer, closer, [A] now
Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(But, honey, [A] honey, don't [D] stop)
3. [A] You kiss so well my lips be-[E7] gin to burn
And I can tell I've got a [A] lot to learn
So hold me close and darling [E] show me how
Closer, closer, [A] now
Chorus: [D] Kiss me, honey, honey, [A] kiss me
Thrill me, honey, honey, [D] thrill me
Don't care even if I [G] blow my top
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(Don't care even if I [G] blow my top)
But, honey, [A] honey, don't [D] stop
(Never [D] stop)
b Transpose down # Transpose up
  Auto scroll up   Auto scroll down
Font size

Other chord songs by Kiều Nga