Tala - Sarah Geronimo chord

Key: Am Mang -aawit/banda: Sarah Geronimo


Capo 3 Tone [Am]
[F]Tala, ta[G]la, tala...
Ang ning[Em]ning ng mga tala'y na[Am]kikita ko sa 'yong mga mata
[F]Tala, ta[G]la, tala...
Ang ning[Am]ning ng 'yong mga mata'y nahanap ko sa mga tala
[F]Siguro nga masyadong [G]mabilis Ang pagyanig
[Em]Ng puso ko [Am]Para sa puso mo
[F]Siguro nga ako ay [G]makulit Ayaw makinig
[Am]Sa takbo ng isip Hindi ko maipilit
[Dm]Tila ako'y naka[G]lutang na sa langit
[F]Ngunit nalulunod sa i[Fm]yong mga ngiti
At [F]kung hanggang dito [G]lang talaga tayo
Hin[Em]di pababayaan ang da[Am]ang tinahak na kapiling ka
At [F]kung umabot [G]tayo hanggang dulo
Kapit [Em]lang nang mahigpit aabu[Am]tin natin ang mga tala
[F]Tala, ta[G]la, tala...
Ang ning[Em]ning ng mga tala'y na[Am]kikita ko sa 'yong mga mata
[F]Tala, ta[G]la, tala...
Ang ning[Am]ning ng 'yong mga mata'y nahanap ko sa mga tala
[F]Maaaring ki[G]nabukasan Ay mag iba na ang
[Em]Ihip ng i[Am]yong ninanais
[F]Ngunit maaa[G]ring bang kahit na Pansamantala lang
[Am]Ikaw muna'y maging akin
[Dm]Tila ako'y naka[G]lutang na sa langit
[F]Ngunit nalulunod sa i[Fm]yong mga ngiti
At [F]kung hanggang dito [G]lang talaga tayo
Hin[Em]di pababayaan ang da[Am]ang tinahak na kapiling ka
At [F]kung umabot [G]tayo hanggang dulo
Kapit [Em]lang nang mahigpit aabu[Am]tin natin ang mga tala
[F]Tala, ta[G]la, tala...
Ang ning[Em]ning ng mga tala'y na[Am]kikita ko sa 'yong mga mata
[F]Tala, ta[G]la, tala...
Ang ning[Am]ning ng 'yong mga mata'y nahanap ko sa mga tala
[Dm]Hindi man a[Em]ko Nilagay sa mun[F]dong ito
Pa[Am]ra sa iyo [Dm]Parang nakatin[Em]gin
Ang buong dai[F]gdig 'Pag ako'y ya[G]kap-yakap mo Oh...
At [F]kung hanggang dito [G]lang talaga tayo
Hin[Em]di pababayaan ang da[Am]ang tinahak na kapiling ka
At [F]kung umabot [G]tayo hanggang dulo
Kapit [Em]lang nang mahigpit aabu[Am]tin natin ang mga tala
[F]Tala, ta[G]la, tala...
Ang ning[Em]ning ng mga tala'y na[Am]kikita ko sa 'yong mga mata
[F]Tala, ta[G]la, tala...
Ang ning[Am]ning ng 'yong mga mata'y nahanap ko sa mga tala
[F]...[G]
Ang ning[Em]ning ng mga tala'y na[Am]kikita ko sa 'yong mga mata
Na[F]kikita ko sa '[G]yong mga mata
Ang ning[Am]ning ng 'yong mga mata'y nahanap ko sa mga tala
b Lumipat # Transpose up
  Auto scroll up   Auto mag -scroll pababa
Laki ng font

Iba pang mga kanta ng chord sa pamamagitan ng Sarah Geronimo