Hợp âm Nếu Ngày Mai Tôi Không Trở Về - The Cassette

Ca sĩ / ban nhạc: The Cassette


Capo ngăn 1
[G]Nếu như ngày mai
[D]Tôi không trở về
[Em]Xin đừng đợi tôi[Bm] nữa
[C]Mùa thu đến
[G]Sao đi quá vội
[Am]Tôi mãi xa người thật rồi[G]
[D] [Em] [Bm] [C] [G] [Am] [D] [G]
[G]18 lá thư tay [D]
Tôi cũng chưa [Em]thể nào đếm hết[Bm]
[C]Bài hát vẫn chưa [G]bắt đầu
Tôi[Am] biết rằng người muốn [D]nghe
[G]Từng giấc [D]chiêm bao
Tôi cũng [Em]
không thể nào nhớ hết[Bm]
[C]Để gió đưa lời [G]tôi ngọt ngào
[Am]Đi đến [D]nơi người[G]
[G] [C]
[Em]Ngày vẫn trôi[D]
Vẫn tôi một [C]mình một góc thôi[G]
Giờ đây[Am]
Tôi muốn nói[D]
[G]Nếu như ngày mai [D]
Tôi không trở về[Em]
Xin đừng đợi tôi [Bm]nữa
[C]Ngày hoa rơi
[G]Trên cánh đồng
Tôi biết[Am] rằng tôi đã yêu[D]
[G]Nếu như ngày mai [D]
Tôi không trở về[Em]
Xin đừng đợi tôi[Bm] nữa
[C]Mùa thu đến
[G]Sao đi qua vội
[Am]Tôi mãi xa người[D] thật rồi[G]
[G] [G] [D] [Em] [Bm] [C] [G] [Am] [D] [G] [D] [Em] [Bm] [C] [G] [Am] [D] [G]
[Em]Ngày vẫn trôi[D]
Vẫn quay quần
mình[C] một góc thôi[G]
Giờ đây[Am]
Tôi muốn nói[D]
[G]Nếu như ngày mai [D]
Tôi không trở về[Em]
Xin đừng đợi tôi[Bm] nữa
[C]Ngày hoa rơi
[G]Trên cánh đồng
Tôi biết rằng[Am] tôi đã yêu[D]
[G]Nếu như ngày mai [D]
Tôi không trở về[Em]
Xin đừng đợi tôi[Bm] nữa
[C]Mùa thu đến
[G]Sao đi qua vội
Tôi mãi[Am] xa người[D] thật rồi[G]
b Xuống tone # Lên tone
  Cuộn nhanh   Cuộn chậm
Cỡ chữ

Hợp âm bài hát khác bởi The Cassette