Sunshine On My Shoulders - John Denver chords

Penyanyi/Band: John Denver


? Capo di fret 3
(Intro) [G] [C] [G] [C]
[G] [C] [G] [C]
[G][G]sunshine[C].. [C]on my shoulders..
makes me [G][C][G][C]happy..
[G][G]sunshine[C].. in my eyes..
[C]can make me [Am]cry..[D][D7]
[G][G]sunshine[C].. on the water..
[C][C][C]loo[G]ks [G]so lovely..
[G][G]sunshine[C].. [C]almost always..
make me [G][C][G][C]high..
[G]if I.. [Am]had.. a [Bm]day..
[C][C]that I could gi[G]ve you..[Am][Bm]
[G]I'd give to you..
[Am][A[Bm]m]a da[C]y.. just like today..[D][D7]
[G]if I.. [Am]had.. a [Bm]song..
[C][C]that I cou[G]ld sing f[Am]or you..[Bm]
[G]I'd sing a [Am]song..
to [Bm][Bm]make [C]you [C]feel.[G][Am]. this way..
(Chorus)
[G][G]sunshine[C].. [C]on my shoulders..
makes me [G][C][G][C]happy..
[G][G]sunshine[C].. in my eyes..
[C]can make me [Am]cry..[D][D7]
[G][G]sunshine[C].. on the water..
[C][C][C]loo[G]ks [G]so lovely..
[G][G]sunshine[C].. [C]almost always..
make me [G][C][G][C]high..
[G]if I.. [Am]had.. [Bm]a tale..
[C][C]that I cou[G]ld tell you..[Am][Bm]
[G]I'd tell a [Am]tale..
[Bm]sure.. [C]to make you [Am]smile..[D][D7]
[G]if I.. [Am]had.. a [Bm]wish..
[C][C]that I cou[G]ld wish f[Am]or you..[Bm]
[G]I'd make a [Am]wish
for [Bm][C][Bm][C]suns[G]hine.. a[Am]ll the while..
(Chorus)
[G][G]sunshine[C].. [C]on my shoulders..
makes me [G][C][G][C]happy..
[G][G]sunshine[C].. in my eyes..
[C]can make me [Am]cry..[D][D7]
[G][G]sunshine[C].. on the water..
[C][C]looks [G][Am]so lovely..[Bm]
[G][G]sunshine[C].. [C]almost always..
make [G][G][C]me [C]high..
[G][G]sunshine[C].. [C]almost all the time
makes [G]me [Am]high..[Bm][C]
[G][G][G][G]su[C]nsh[C]ine[C].. almost always..[Am][Bm]
b Transpos ke bawah # Transpose ke atas
  Gulir otomatis ke atas   Gulir otomatis ke bawah
Ukuran huruf