Hợp âm Tình Sử Romeo & Juliet (A Time For Us) - Andy Williams Ngọc Lan

Ca sĩ / ban nhạc: Andy Williams , Ngọc Lan


Ngọc Lan tone Dm: Capo 5
[Am]Giây phút êm [Em]đềm tình yêu nở [F]hoa
Lắng nghe cùng [Em]ta
Trái tim muôn [Dm]đời với mối tình say [Am]đắm
Ngây ngất cao [Em]vời nụ hôn thần [F]tiên
Tình [Dm]sáng [Em]ngợi người [Am]hãy mau ta cùng hát
Khúc ca [Em]tình [Am]yêu
Tình [C]hỡi ! Về [G]đây ! ta [Dm]sẽ có [Am]nhau
Nghìn [Bb]thu nào [F]phai, ta [Em]mãi còn [Am]nhau
Giây phút êm [Em]đềm lệ giăng bờ [F]mi
Đắng cay còn [Em]không ?
Xót xa tâm [Dm]hồn đã qua rồi giông [Am]tố
Ta giữ lâu [Em]dài đừng cho nhạt [F]phai
Một [Dm]mối [Em]tình
Người [Am]hỡi trăm năm còn nhớ giấc mơ [Em]nào [Am]phai
--------------------
Andy Williams tone Am
1 [Am]A time for [Em]us someday there'll [F]be
When chains are [Em]torn
By courage [Dm]born of a love that's [Am]free
A time when [Em]dreams so long de- [F]nied
Can [Dm]flou- [Em]rish as [Am]we unveil the love
We now [Em]must [Am]hide
A [C]time for [G]us at [Dm]last to [Am]see
A [Bb]life worth- [F]while for [Em]you and [Am]me
And with our [Em]love through tears and [F]thorns
We will end- [Em]ure
As we pass [Dm]surely through every [Am]storm
A time for [Em]us someday there'll [F]be
A [Dm]new [Em]world
A [Am]world of shining hope for you [Em]and [Am]me
b Xuống tone # Lên tone
  Cuộn nhanh   Cuộn chậm
Cỡ chữ